Discaimer

Door de internetsite www.wending-bni.nl te raadplegen verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

De internetsite wordt met grote zorg samengesteld. Aan de inhoud van de internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud van deze website komen uitsluitend toe aan Wending interieurarchitectuur.

Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wending interieurarchitectuur.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u een email sturen naar Wendy@wending-bni.nl.

Zoutmanstraat 50

2806 XD Gouda

0182 504 227 - 06 524 057 05

Facebook Instagram Linkedin